Ontdek alles over gasboetes in België: Een gids

20 feb 2024

Ontdek alles over gasboetes in België: Een gids

Wat zijn gasboetes?

Gasboetes: de definitie

In België bestaat er een systeem van administratieve sancties, ook wel gekend als GAS-boetes. GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Deze boetes worden uitgeschreven door gemeenten en kunnen worden opgelegd voor verschillende overtredingen.

Tegen wat kan je een GAS-boete krijgen?

Er zijn verschillende soorten overtredingen waarvoor je een GAS-boete kan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, wildplassen, sluikstorten, vandalisme, of het niet opruimen van hondenpoep. Het doel van deze boetes is om de lokale overlast en hinder tegen te gaan en de leefbaarheid in gemeenten te verbeteren.

De hoogte van een GAS-boete

De hoogte van een GAS-boete kan variëren naargelang de ernst van de overtreding. Gemeenten hebben de vrijheid om zelf de tarieven van de boetes vast te stellen binnen de wettelijke grenzen. Daarnaast kunnen er ook verschillende gradaties worden toegepast afhankelijk van de recidive.

Procedure bij het uitdelen van een GAS-boete

Het vaststellen van de overtreding

Een overtreding wordt vastgesteld door een bevoegde ambtenaar. Deze kan een gemeentelijke vaststeller zijn zoals een gemeenschapswacht, maar ook de politie kan GAS-boetes uitschrijven.

Het opstellen van een proces-verbaal

Na het vaststellen van de overtreding wordt er een proces-verbaal opgesteld. In dit proces-verbaal worden alle relevante gegevens en bewijzen van de overtreding opgenomen.

Mogelijkheid tot het verdedigen tegen een GAS-boete

Indien je een GAS-boete ontvangt, heb je als overtreder het recht om je te verdedigen. Je kan een verweerschrift indienen waarin je jouw versie van de feiten uiteenzet. Vervolgens zal jouw zaak behandeld worden door een sanctionerend ambtenaar.

Wat zijn de gevolgen van een GAS-boete?

De betaling van een GAS-boete

Bij het ontvangen van een GAS-boete heb je als overtreder de verplichting om deze te betalen. Indien je de boete niet binnen de gestelde termijn betaalt, kan er een verhoging worden opgelegd.

Opname in het strafregister

Een GAS-boete wordt niet opgenomen in het strafregister. Dit betekent dat ze geen invloed heeft op jouw eventuele strafblad.

Mogelijkheid tot verzet en beroep

Je hebt als overtreder de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen de GAS-boete. Dit moet gebeuren binnen de termijn die vermeld staat op de boete. Indien het verzet ongegrond wordt verklaard, kan je nog in beroep gaan bij de politierechtbank.

Hoe kan je een GAS-boete vermijden?

Respecteer de regels

De meest voor de hand liggende manier om een GAS-boete te vermijden, is door de regels te respecteren. Zorg ervoor dat je geen overlast veroorzaakt, geen afval achterlaat, en je aan de verkeersregels houdt.

Informeer jezelf

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de lokale reglementen en verboden. Informeer jezelf over de geldende regels in de gemeente waar je je bevindt, zodat je onbedoeld geen overtredingen begaat.

Maak gebruik van alternatieve bestraffing

Sommige gemeenten bieden de mogelijkheid tot alternatieve bestraffing aan. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je deelneemt aan een sensibiliseringscampagne in plaats van een boete te betalen.

Conclusie

Gasboetes zijn een manier voor gemeenten in België om administratieve sancties op te leggen voor overtredingen die de leefbaarheid van de gemeente in het gedrang brengen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en te vermijden dat je een gasboete krijgt. Indien je toch een gasboete ontvangt, heb je de mogelijkheid om je te verdedigen en eventueel verzet aan te tekenen. Het betalen van de boete is verplicht, maar heeft geen gevolgen voor je strafblad.

Nieuw toegevoegd: